Gimnazjum
im. Karola Urbańskiego
w Złotnikach Kujawskich
Godło Polski

Świetlica

Działalność świetlicy szkolnej

 

Głównym zadaniem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej, integracja społeczności gimnazjalnej, stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju osobowości wychowanków, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów, dobrego samopoczucia, tworzenia odpowiednich warunków do nauki, wypoczynku i relaksu, przygotowanie gimnazjalistów do życia w społeczeństwie, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, kierowanie się ważnymi dla zbiorowości normami, a także wdrażanie do uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Praca w naszej świetlicy oparta jest przede wszystkim na sprawowaniu funkcji opiekuńczej i dydaktyczno-wychowawczej.

Celem pracy wychowawców jest osiągnięcie przez uczniów możliwości i umiejętności kierowania własnym rozwojem, samoakceptacji, umiejętności podejmowania własnych decyzji, umiejętność oceny własnych osiągnięć i błędów.

 

Organizacja pracy w świetlicy

 

Na własne konto
Uczę się, ćwiczę, wygrywam
Projektor, wolontariat studencki
Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy 2013
Bank Żywności
Lepsza szkoła - projekt edukacyjny
Europejski fundusz społeczny
Szkoła bez przemocy
Szkoła marzeń
Podziel się posiłkiem
Szkoła humanitarna
Matematyka bez granic
Rok Szkolny w Ruchu
Mazowieckie stowarzyszenie pracy dla niepełnosprawnych DE FACTO
 
Realizacja APE COMPUTERS