Gimnazjum
im. Karola Urbańskiego
w Złotnikach Kujawskich
Godło Polski

Ogrody działkowe ROD "RELAKS"

 
Prezes – Wiesława Olejnik
Z-ca – Marzanna Bielecka
Sekretarz – Anna Jędrasik
Skarbnik – Gertruda Krzyżanowska
Członek – Piotr Wydrzyński

SKŁAD KOMISJI STATUTOWEJ

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Przemysław Iwiński
Sekretarz – Grzegorz Lewandowski
Członek – Karol Oliwkowski
Komisja Rozjemcza - (brak)

  AKTUALNOŚCI

rok 2016 

Woda zostanie uruchomiona dnia 16 kwietnia 2016r. o godzinie 1500

Każdy działkowiec jest zobowiązany do założenia liczników, sprawdzania instalacji wodnej na terenie swojej działki i altanki.

1. Od 1 stycznia 2016r. wszedł w życie nowy regulamin ROD. Każdy działkowiec otrzymał bezpłatnie 1 egzemplarz ufundowany przez KRPZD.

Działkowcy niezrzeszeni mogą odebrać regulamin w dniu uruchomienia wody, I odczytu liczników.

 

rok 2015

1. OPŁATY w ROD na 2014r.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA- /2014r/ 19gr za /Uchwała nr2/XV/2013r KR PZD z dnia 14-11-2013r. Zgodnie z §93 pkt. 6 statutu PZD upoważniona do jej uchwalenia jest wyłącznie KR PZD. Składka ustalona jest corocznie w odniesieniu do 1 użytkowej pow. działki. Przeznaczenie-utrzymanie organów PZD. Podlega ona podziałowi zgodnie z uchwałą KR PZD: 65% składki pozostaje w ogrodzie z przeznaczeniem na jego funkcjonowanie a 35% odprowadzane jest do okręgowego zarządu PZD i ulega podziałowi 5% zasila fundusz samopomocowy utworzony przez KR PZD a   zasila fundusz KR PZD. OPŁATY NA POTRZEBY OGRODU-zgodnie z §49 ust. 1 pkt 8 statutu PZD i §29 pkt 4 regulaminu ROD. Uchwała nr 5/2014r. Walnego Zebrania Sprawozdawczego zatwierdziła 11 gr za  od powierzchni działki. PRZEZNACZENIE-opłaty na potrzeby ogrodu uchwala się jeżeli skł. członkowska nie wystarcza na funkcjonowanie a w szczególności na bezpieczeństwo,  bieżące konserwacje, kosztów poniesionych przez zarząd na potrzeby ogrodu/art. Biurowe, poczta, utrzymanie rachunku bankowego itp./ ILOŚĆ GODZIN PRACY NA RZECZ OGRODU-świadczonej przez działkowca i ekwiwalentu za niewykonanie pracy w 2014r. Uchwała nr-5a/2014 z dnia 28-03-2014r. Walnego Zebrania Sprawozdawczego ustalono 5 godz. Pracy.  W przypadku niemożności wykonania w całości lub częściowo osobiście, lub przez członka rodziny działkowiec jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 8.00zł za godz. do dnia 31.05.2014r. Wykaz prac wywieszony jest w gablocie. Zgłoszenia przyjmuje skarbnik.

 

POZNAJEMY PRZEWODNIK PO NOWEJ USTAWIE [14 czerwca godz. 16:00] odbędą się spotkania na działkach w celu zapoznania działkowców z nową ustawą. Pamiętajmy, ze czeka nas zebranie w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego. Zachęcamy wszystkich czynnego udziału.

 

Ogłaszamy konkurs na Hymn naszego ogrodu do znanej melodii. Tekst z podpisem autora prosimy składać do P. Skarbnik Gertrudy Krzytanowskiej 

2. 28 marca 2014r. odbyło  się zebranie sprawozdawcze ROD podsumowywujące rok 2013- 2014, oraz przyjęło plan realizacji na rok 2014- 2015. Bardzo dziękujemy Panią Marzenie Bieleckiej, Magdalenie Złoteckiej za przygotowanie smacznego, przepięknego tortu. Dziękujemy Panu Mariuszowi Bąkowskiemu, mistrzowi kucharskiemu z HOTELU CITY w BYDGOSZCZY, który nadzorował prace.

 

3. Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w zebraniach.

Na olbrzymią wdzięczność  zasługują nasi członkowie, którzy wyróżniają się pracą społeczną na rzecz ogrodu, są to:

  • Pan Jerzy Czyżewski
  • Pan Mirosław Krzyżanowski
  • Pan Piotr Wydrzyński

 

Na tablicy ogłoszeń będą wywieszone terminy spotkań, na których zarząd udzieli informacji na temat nowego regulaminu. Prosimy o liczny udział, ponieważ musimy dokonać wyboru przynależności do jakiego stowarzyszenia będziemy chcieli należeć

 

4.  13.01 2014r.

    W Dzienniku Ustaw  z dnia 09.01.2014r. poz.40 zamieszczona została ustawa o ROD z dnia 13.12.2013r. Dz.U. dostępny na www.rcl.gov.pl

5.  Spotkanie Zarządu w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 18:00 w Złotnikach Kujawskich, ul. Dworcowa 75.

6.   04 października 2013r. odbyło się posiedzenie zarządu ROD „Relaks”. W posiedzeniu zarządu uczestniczyli świadkowie, którzy pomogli otworzyć deklaracje członkowskie dla 32 osób, które uległy zniszczeniu „zdjęcia”.

7.   Nowa ustawa o ROD czeka na podpis Premiera, ustalony termin wejście w życie ust. 19.01.2014 najprawdopodobniej zostanie dotrzymany. Śledzić wiadomości  w Internecie .

8.   W piątek (20.12) w Expressie inowrocławskim z wkładką Złotnik kujawskich będzie artykuł o naszym ogrodzie.

 

 

Historia Ogrodu Działkowego ROD „RELAKS” w Złotnikach Kujawskich

 

JEDEN DZIEŃ W ROD’’RELAKS’’

Państwowy ośrodek maszynowy złotniczki w 1974 r na powierzchni 4,40 ha gruntów ornych utworzył Pracowniczy Ogród Działkowy ,,relaks,,  przy P.O.M Złotniczki. Wydzielono 75 działek, które drogą losowania otrzymali pracownicy POM-u, Urzędu Gminy i nauczyciele. W 1999r prawo użytkowania wieczystego zostało przekazane Polskiemu Związkowi  Działkowców z siedzibą w Warszawie.

CI LUDZIE TWORZYLI HISTORIĘ…

Krzyżanowscy  Gertruda i Mirosław-Działkę nr-30 otrzymaliśmy od teścia Teodora Krzyżanowskiego w prezencie ślubnym, który ją dla was wylosował. Teodor Krzyżanowski jako  wzorowy gospodarz działki nr 29 otrzymał odznaki brązową, srebrną i  złotą. Dla niego działka była pasją życiową, dla nas nie. Kiedy się rozchorował naszą działkę oddaliśmy, a postanowiliśmy prowadzić działkę Teścia. Muszę przyznać, że ja również uzależniłam się od tego miejsca. Wspólnie z mężem dbamy o architekturę, kwiaty, warzywa. Ogród , to miejsce spotkań moich bliskich, dzieci i wnuków.

Jerzy Czyżewski- Jestem dzierżawcą działki od 1974 r. Każdą wolną chwilę poświęcam ogrodowi.  Pamiętam jak powstawały pierwsze altanki, jak zakładaliśmy wodociągi. Podobnie jak dawniej dużo czasu poświęcam na prace społeczne w Ogrodzie.

 

Leszczyński Bogdan- Należę do grona osób, które od początku tworzyły Ogrody. Nie można porównać tamtych klimatów, a teraźniejszych. Pracowaliśmy wszyscy nad wytyczaniem działek, alejek, budowaniem altanek , wodociągów. Ludzie mieli więcej czasu dla siebie.  Była duża  dyscyplina odnośnie ładu i porządku, którą z sentymentem wspominamy.

 

Piotr Wydrzyński- Przejąłem działkę po Ojcu, który był pracownikiem POM-u. Podobnie jak inni jest to ulubione miejsce dla  mnie i moich bliskich  . Moja mama również lubi tu przebywać. Chwile rozmowy tez mają swoisty klimat. Dzięki moim zdolnościom manualnym pomagam innym w drobnych naprawach.

 

Oliwkowski Sylwester- Jestem od początku założenia Ogrodu. Moja pasja to warzywa. Pochodzę z gospodarstwa więc mam dużo doświadczenie. Moje plony mogą brać udział na wystawach . Nie używam nadmiernie środków chemicznych. Lubię się dzielić  doświadczeniem z młodszym pokoleniem.

Tomczak Włodzimierz- Kontynuuję tradycje rodzinne. Działkę przejąłem po moim Ojcu. Miejsce to darzę  dużym sentymentem i ciągle z   pracujemy nad polepszeniem jej wyglądu. Ostatnim dziełem jest duże oczko wodne z kolorowymi rybkami.

 

 

 

 

ROD
09.01.2014_świadkowie-potwierdzenie członkowstwa
09.01.2014_świadkowie-potwierdzenie członkowstwa
09.01.2014_świadkowie-potwierdzenie członkowstwa
10-10-2013 Ogólnopolski Strajk Działkowców w W-wie.jpg
10-10-2013 Ogólnopolski Strajk Działkowców w Warszawie_0.jpg
10-10-2013 Ogólnopolski Strajk Działkowców w W-wie.jpg
Wręczanie odtworzonych deklaracji
Wręczanie odtworzonych deklaracji
Wręczanie odtworzonych deklaracji
Wręczanie odtworzonych deklaracji
Wręczanie odtworzonych deklaracji
Na własne konto
Uczę się, ćwiczę, wygrywam
Projektor, wolontariat studencki
Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy 2013
Bank Żywności
Lepsza szkoła - projekt edukacyjny
Europejski fundusz społeczny
Szkoła bez przemocy
Szkoła marzeń
Podziel się posiłkiem
Szkoła humanitarna
Matematyka bez granic
Rok Szkolny w Ruchu
Mazowieckie stowarzyszenie pracy dla niepełnosprawnych DE FACTO
 
Realizacja APE COMPUTERS