Gimnazjum
im. Karola Urbańskiego
w Złotnikach Kujawskich
Godło Polski

O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie „Równe Szanse” powstało w 2003 roku przy Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich.

 Misją organizacji jest wszechstronna działalność na rzecz środowiska wiejskiego, w tym zwłaszcza podejmowanie oraz wspieranie rozmaitych inicjatyw społecznych. Szczególnym celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wybitnie uzdolnionej, niepełnosprawnej oraz z rodzin ubogich, niepełnych, patologicznych. 

Dziś nasze ngo liczy 19 członków-wolontariuszy. Najczęstsze formy działań to  - pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł na organizację imprez i przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych oraz tworzenie i udostępnianie bazy materialnej.

 

Obszary działań Stowarzyszenia „Równe Szanse”: 

- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

-Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- Turystyka i krajoznawstwo

- Wypoczynek dzieci i młodzieży

 

Zrealizowane działania: 

2004 - projekt "My też chcemy poznać świat" na rzecz grupy terapeutycznej w Złotnikach Kujawskich (osoby niepełnosprawne) - 15 tys. zł, pozyskane ze środków niepaństwowych. 2005 - projekt "Woda znaczy życie" pozwalający określić czystość wody pitnej i jezior z terenu gminy (beneficjenci projektu - uczniowie gimnazjum) - 8 tys. zł, pozyskane ze środków niepaństwowych.

2008 – projekt „Cały ten dźwięk” związany z historią muzyki w gminie Złotniki Kujawskie, fizyką dźwięku, kursem dla DJ-ów i radiem internetowym (beneficjenci projektu - gimnazjaliści) – 50 tys. zł pozyskane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Równać Szanse.

2011 – projekt „3xR”, którego osią tematyczną był ruch: sceniczny, w naukach ścisłych i aktywność fizyczna (beneficjenci projektu - gimnazjaliści) – 37700 zł pozyskane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Równać Szanse.

2012 – projekt "Kujawy, Kujawy, ty stara ziemico…" poświęcony kultywowaniu tradycji regionu (rękodzieło, kuchnia kujawska, muzyka, haft, tradycje ludowe), w jego ramach zorganizowano Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny (beneficjenci projektu – gimnazjaliści i osoby niepełnosprawne) – 7 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

2012 – szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse. Dwie uczestniczki projektu „3xR” zostały wytypowane do udziału w tygodniowym ogólnopolskim szkoleniu z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, działania organizacji pozarządowych.

2014 – projekt Złotnicki Festiwal Wolności upamiętniający 25. rocznicę wydarzeń 1989 pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. (beneficjenci projektu – społeczność lokalna gminy, w tym gimnazjaliści) - 3000 zł w Konkursie Specjalnym Programu Równać Szanse.

2014 – projekt "Łączymy pokoleni" a, którego celem była integracja miedzypokoleniowa młodzieży i dorosłych 55+ z terenu gminy. – 40 tys. zł ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2014/2015 – projekt „Pasje, bziki czyli Złotnicki Media Team”, którego efektem będzie makieta gminy, film promujący gminę oraz cykl wywiadów z pasjonatami z terenu Złotnik Kujawskich (beneficjenci projektu - gimnazjaliści) – 40 tys. zł pozyskane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Równać Szanse 2014.

Szczegółowe informacje o naszych przedsięwzięciach można znaleźć w kolejnych zakładkach, na stronie  www.zlotnikikujawskie.pl   oraz na blogach projektów.

Na własne konto
Uczę się, ćwiczę, wygrywam
Projektor, wolontariat studencki
Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy 2013
Bank Żywności
Lepsza szkoła - projekt edukacyjny
Europejski fundusz społeczny
Szkoła bez przemocy
Szkoła marzeń
Podziel się posiłkiem
Szkoła humanitarna
Matematyka bez granic
Rok Szkolny w Ruchu
Mazowieckie stowarzyszenie pracy dla niepełnosprawnych DE FACTO
 
Realizacja APE COMPUTERS