Gimnazjum
im. Karola Urbańskiego
w Złotnikach Kujawskich
Godło Polski

Kujawy, Kujawy, ty stara ziemico...

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie „Równe Szanse” w kwietniu 2012 roku zostało laureatem VII edycji programu „Razem Możemy Więcej” Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.  W ramach programu do EFRWP napłynęło 781 wniosków, z czego ok.50 nagrodzono grantami. Nasz projekt pt.: „Kujawy, Kujawy, ty stara ziemico…” uzyskał bardzo wysoką lokatę.

 

Celem projektu było m. in. 

 

  • Rozwijanie wśród młodych wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Kujaw;
  • Budowanie więzi z „małą ojczyzną“, regionem i społecznością lokalną;
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej przez zagospodarowanie im czasu wolnego w sposób twórczy;
  • Przekonanie młodych do tradycji.

 

Był on realizowany w Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich oraz w świetlicy terapeutycznej, Beneficjentami było 17 gimnazjalistów oraz 8 osób niepełnosprawnych, podopiecznych świetlicy, a odbiorcami pośrednimi – mieszkańcy gminy oraz powiatu inowrocławskiego. W ramach projektu odbywały się zajęcia edukacyjne („Spotkania z regionem”) i warsztatowe (muzyczne, kulinarne, rękodzielnicze) związane z folklorem Kujaw. PowstałaInternetowaIzbaFolkloruKujawizorganizowanyzostał konkurspowiatowy w 3 kategoriach:

 

  • recytacja poezji lub prozy kujawskich twórców lub na temat Kujaw,
  • prezentacja multimedialna na temat regionu,
  • ozdoba kujawska.

 

Podsumowaniem projektu był Dzień Kujawski, podczas którego przedstawiono prezentację z działań projektowych i wystawę zdjęć, odbył się występ zespołu folklorystycznego „Złotniczanki”, degustacja regionalnych dań przygotowanych przez KGW i uczestników projektu, prezentacja laureatów konkursu powiatowego. Wydano także biuletyn projektu.

 

Partnerami projektu było Koło Gospodyń Wiejskich Rucewo oraz Stowarzyszenia „Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”, „Kropla Nadziei“. Autorkami projektu były: Alina Puc, Magdalena Pikora i Wioletta Zielińska, a koordynatorem - Agnieszka Kostecka.

 

 

Blog projektu połączony z Internetową Izbą Folkloru: http://kujawy.blogspot.com (administrator – MałgorzataMałecka)

Relacje z Konkursu Interdyscyplinarnego:

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120605/INOWROCLAW01/120609562

http://www.inowroclaw.info.pl/aktualnosci.php?id=16892

http://www.inowroclaw.powiat.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1958

Relacje z Dnia Kujawskiego:

http://www.inowroclaw.info.pl/aktualnosci.php?akcja=news&id=17038

http://www.inowroclaw.powiat.pl/index.php?name=News&file=article&sid=1998

Na własne konto
Uczę się, ćwiczę, wygrywam
Projektor, wolontariat studencki
Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy 2013
Bank Żywności
Lepsza szkoła - projekt edukacyjny
Europejski fundusz społeczny
Szkoła bez przemocy
Szkoła marzeń
Podziel się posiłkiem
Szkoła humanitarna
Matematyka bez granic
Rok Szkolny w Ruchu
Mazowieckie stowarzyszenie pracy dla niepełnosprawnych DE FACTO
 
Realizacja APE COMPUTERS