Gimnazjum
im. Karola Urbańskiego
w Złotnikach Kujawskich
Godło Polski

Karol Urbański Patronem Szkoły

Karol Urbański (1931-1994), lekarz medycyny. Urodził się 23.05.1931 r. w Inowrocławiu. Szkołę rozpoczął w Gębicach, a ukończył ją w czasie okupacji w Milanówku, dokąd wysiedlony został wraz z rodziną. Po wyzwoleniu uczył się w Tarnowie, potem w Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1950 r. Studia rozpoczął na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Po otrzymaniu dyplomu w 1955 r. skierowany został do pracy w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Złotnikach Kujawskich. W tym samym roku rozpoczął pracę w Szpitalu Miejskim w Inowrocławiu.

W latach 1950-1962 był starszym asystentem w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Od listopada 1962 r. pełnił obowiązki ordynatora Oddziału Niemowlęcego w Szpitalu w Inowrocławiu i sprawował ją do końca życia. W 1959 r. uzyskał specjalizację I stopnia, a 5 lat później specjalizację II stopnia w zakresie chorób dziecięcych. Był współautorem kazuistycznego doniesienia naukowego rzadkiego przypadku, który wystąpił u 9-miesięcznego dziecka. Odznaczony Krzyżem Zasługi (1980 r.) i odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia” (1983 r.). Zmarł 11 kwietnia 1994 r.

Karol Urbański od 1955 r. związany był z Gminą Złotniki Kujawskie.

Przez lata służby, szczególnie na rzecz najmłodszych mieszkańców Gminy dał się poznać jako człowiek bez reszty oddany swojej pracy. Z pełnym poświęceniem niósł pomoc i ukojenie potrzebującym i cierpiącym chorym dzieciom przez 24 godziny na dobę.

Był cenionym lekarzem pediatrą, pozostawał jednocześnie człowiekiem skromnym, prostolinijnym. Zjednywał sobie ludzi wysoką kulturą osobistą. Zyskiwał sobie sympatię nie tylko wśród często nieufnych młodych pacjentów, ale także ich rodziców i swoich współpracowników.

We wspomnieniach mieszkańców tej Gminy zawsze pozostanie człowiekiem godnym szacunku i zaufania, wzorem szlachetności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Jego osobowość zyskała szacunek i aprobatę młodzieży, rodziców i nauczycieli tutejszego gimnazjum, którzy spośród wielu kandydatów wybrali właśnie doktora Urbańskiego na patrona swojej szkoły. Oznacza to, że młodzi ludzie u progu swej dorosłości, w momencie kiedy kształtuje się ich charakter i wizja przyszłością chcą stawiać sobie doktora Urbańskiego za wzór do naśladowania.

 

Na własne konto
Uczę się, ćwiczę, wygrywam
Projektor, wolontariat studencki
Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy 2013
Bank Żywności
Lepsza szkoła - projekt edukacyjny
Europejski fundusz społeczny
Szkoła bez przemocy
Szkoła marzeń
Podziel się posiłkiem
Szkoła humanitarna
Matematyka bez granic
Rok Szkolny w Ruchu
Mazowieckie stowarzyszenie pracy dla niepełnosprawnych DE FACTO
 
Realizacja APE COMPUTERS