Gimnazjum
im. Karola Urbańskiego
w Złotnikach Kujawskich
Godło Polski

Historia

    Złotnickie gimnazjum powstało w roku 1999. Przygotowania do powstania nowej szkoły rozpoczęły się od szczegółowego rozeznania populacji rocznika potencjalnych gimnazjalistów w gminie Złotniki Kujawskie. Informacja ta była niezbędna, właściwie wyjściowa, do prac związanych z kadrami i bazą materialną nowej szkoły. Okazało się że 100% młodzieży tej gminy zdecydowało się na naukę w złotnickim gimnazjum. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom żaden z rodziców nie zdecydował się na inne, miejskie szkoły. Zgodnie z ramowym statutem gimnazjum powstało sześć klas pierwszych masowych oraz dzięki przychylności władz gminy klasa specjalna. Liczebność uczniów w poszczególnych oddziałach nie przekroczyła 28. W marcu 1999 powstała koncepcja połączenia istniejących budynków GOK i nowego skrzydła Szkoły Podstawowej łącznikiem w całość, którą zająć miało złotnickie gimnazjum. Od tego czasu projekt ten konsekwentnie był realizowany. W lipcu 1999 roku rozpoczęto modernizację centralnego ogrzewania oraz budowę łącznika. Do 1.09.1999 r. pierwszy etap inwestycji był gotowy. Udało się uruchomić nowy system ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum, zaadoptowa­no nowe pomieszczenia dydaktyczne, uruchomiono salę internetową, zakupiono niezbędne meble, rozpoczęły się prace związane z adaptacją sali widowiskowej po GOK na halę sportowo - widowiskową.

Na własne konto
Uczę się, ćwiczę, wygrywam
Projektor, wolontariat studencki
Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy 2013
Bank Żywności
Lepsza szkoła - projekt edukacyjny
Europejski fundusz społeczny
Szkoła bez przemocy
Szkoła marzeń
Podziel się posiłkiem
Szkoła humanitarna
Matematyka bez granic
Rok Szkolny w Ruchu
Mazowieckie stowarzyszenie pracy dla niepełnosprawnych DE FACTO
 
Realizacja APE COMPUTERS