Gimnazjum
im. Karola Urbańskiego
w Złotnikach Kujawskich
Godło Polski

Grono pedagogiczne

Język polski:
mgr Mariola Milkowska

mgr Magdalena Pikora

mgr Renata Rucińska

Język angielski:
mgr Grażyna Eliasz - Sójka
mgr Magdalena Pikora
 
Język rosyjski:
mgr Agnieszka Kostecka

Język niemiecki:
mgr Jolanta Fagas - Gołębiewska

WOS:
mgr Małgorzata Weręgowska

Historia:

mgr Krystyna Michalak

Zajęcia artystyczne, plastyka:
mgr Agnieszka Kostecka
 
Muzyka: 
mgr Agnieszka Gordon

Matematyka:
mgr Izabela Boniśniak
mgr Alina Puc

Fizyka:
mgr Izabela Boniśniak
mgr Wiolleta Kunicka 

Geografia:
mgr Halina Budner
mgr Katarzyna Pietrzak

Biologia:
mgr Wanda Sienkiewicz - Tyma

Chemia:
mgr Wioletta Kunicka

Informatyka:
mgr Katarzyna Pietrzak

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Mariusz Kopydłowski

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Mariusz Kopydłowski

Technika:
mgr Mariusz Kopydłowski

Wychowanie Fizyczne:
mgr Beata Ciesielska
mgr Marek Gezele
mgr Wanda Sienkiewicz-Tyma 
 
 
Religia:
ks. Jacek Krzesiński
 
Rewalidacja:
mgr Jolanta Fagas - Gołębiewska
mgr Robert Mikołajczyk
mgr Wioletta Zielińska

Pedagog:
mgr Dorota Drzewiecka

Biblioteka:
mgr Robert Mikołajczyk
mgr Małgorzata Weręgowska
Na własne konto
Uczę się, ćwiczę, wygrywam
Projektor, wolontariat studencki
Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy 2013
Bank Żywności
Lepsza szkoła - projekt edukacyjny
Europejski fundusz społeczny
Szkoła bez przemocy
Szkoła marzeń
Podziel się posiłkiem
Szkoła humanitarna
Matematyka bez granic
Rok Szkolny w Ruchu
Mazowieckie stowarzyszenie pracy dla niepełnosprawnych DE FACTO
 
Realizacja APE COMPUTERS