Gimnazjum
im. Karola Urbańskiego
w Złotnikach Kujawskich
Godło Polski

Biblioteka

 1. Praca biblioteki szkolnej

Biblioteka jest instytucją, która sama swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zmysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.

Jan Paweł II

 Biblioteka zaprasza:

Poniedziałek - 7:50-13:50

Wtorek - 7:50-13:50

Środa - 7:50-13:50

Czwartek - 7:50-13:50

Piątek - 7:50-13:50

Czytelnia zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 7:50-13:50

 Nauczyciel bibliotekarz: zastępstwo mgr Ewa Lewandowska

2. Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej * do pobrania

 

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych * do pobrania

* załącznik nr 1

 * załącznik nr 2

 • Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą przede wszystkim realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
 • Biblioteka gromadzi różnorodne materiały służące wypełnianiu zadań biblioteki szkolnej. Niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (tzn. dokumenty drukowane i elektroniczne).
 • Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie gimnazjum
 • Godziny urzędowania biblioteki szkolnej podane są na drzwiach wejściowych.
 • W bibliotece szkolnej obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków przez czytelników.
 • Uczniowie mogą wypożyczyć dwie książki na 1 miesiąc.
 • Czytelnicy mają wolny dostęp do półek w bibliotece i czytelni.
 • Przy wypożyczeniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować nauczyciela bibliotekarza.
 • Każdy użytkownik ponosi konsekwencje za zagubienie lub zniszczenie zbiorów bibliotecznych i jest zobowiązany do odkupienia uszkodzonych lub zniszczonych materiałów.
 • Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki szkolnej.
 • Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy oddać do biblioteki wypożyczone książki.

3. Zadania biblioteki szkolnej

 • Biblioteka prowadzi działalność pedagogiczną, wychowawczą i kulturalną (organizuje wystawy książek, konkursy czytelnicze, plastyczne itp.).
 • Zbiory biblioteki służą realizacji programów nauczania i wychowania.
 • Biblioteka zaspokaja indywidualne potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów i nauczycieli.
 • Zapewnia fachową pomoc w poszukiwaniu informacji i literatury na określony temat.
 • Informuje nauczycieli i uczniów o czytelnictwie.
 • Zapewnia warunki do cichej pracy w czytelni.
 • Informuje o nowościach czytelniczych.
 • Sporządza zestawienia bibliograficzne książek.
 • Pomaga uczniom w korzystaniu z warsztatu informacyjnego biblioteki.
 • Świadczy usługi kserograficzne.

4. Zbiory biblioteki szkolnej       

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 10 tysięcy woluminów. Biblioteka gromadzi też czasopisma i dokumenty nie piśmiennicze.

 Zbiory obejmują:

 • Lektury
 • Wydawnictwa informacyjne (encyklopedie, słowniki, leksykony)
 • Podręczniki, programy nauczania, księgozbiór pedagogiczny i metodyczny)
 • Literaturę popularnonaukową
 • Wydawnictwa albumowe
 • Literaturę o tematyce regionalnej
 • Dokumenty nie piśmiennicze (filmy fabularne i edukacyjne na nośnikach DVD, zbiory ikonograficzne.

 

Na własne konto
Uczę się, ćwiczę, wygrywam
Projektor, wolontariat studencki
Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy 2013
Bank Żywności
Lepsza szkoła - projekt edukacyjny
Europejski fundusz społeczny
Szkoła bez przemocy
Szkoła marzeń
Podziel się posiłkiem
Szkoła humanitarna
Matematyka bez granic
Rok Szkolny w Ruchu
Mazowieckie stowarzyszenie pracy dla niepełnosprawnych DE FACTO
 
Realizacja APE COMPUTERS