Gimnazjum
im. Karola Urbańskiego
w Złotnikach Kujawskich
Godło Polski

Bądźmy Lepsi

    Od  września 2014 ruszył projekt „Bądźmy lepsi”, kierowany do uczniów klas gimnazjalnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki pozyskanym funduszem uczniowie naszego gimnazjum będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych: nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, ICT. Realizowane będą również ścieżki zajęć edukacyjnych z ekologii przedsiębiorczości, tożsamości regionalnej, teatralne. Planuje się spotkania z przedsiębiorcami i osobistościami świata kultury z naszego regionu. Zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne - na wysypisko śmieci, do wybranych przedsiębiorców (Piekarnia, cukiernia, hurtownia budowlana), do opery, do filharmonii, do teatru oraz do muzeum etnograficznego. W ramach środków zakupiony zostanie sprzęt oraz pomoce dydaktyczne takie jak: projektory, laptopy, oprogramowania, bryły przestrzenne, dyktafony. Przewiduje się, że ze wsparcia skorzysta ok. 130 uczniów. Termin realizacji projektu do końca czerwca 2015 roku.

Na własne konto
Uczę się, ćwiczę, wygrywam
Projektor, wolontariat studencki
Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy 2013
Bank Żywności
Lepsza szkoła - projekt edukacyjny
Europejski fundusz społeczny
Szkoła bez przemocy
Szkoła marzeń
Podziel się posiłkiem
Szkoła humanitarna
Matematyka bez granic
Rok Szkolny w Ruchu
Mazowieckie stowarzyszenie pracy dla niepełnosprawnych DE FACTO
 
Realizacja APE COMPUTERS