Gimnazjum
im. Karola Urbańskiego
w Złotnikach Kujawskich
Godło Polski

Logo aktualnosci Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  pod hasłem .„Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności ekologii ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów pożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Eliminacje gminne tego turnieju odbyły się 8 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich i otworzył je Witold Cybulski Wójt Gminy Złotniki Kujawski. Organizatorem tego etapu była Ochotnicza Straż Pożarna ze Złotnik Kujawskich, którą reprezentowali pan Zygmunt Rosa i pan Marek Noske. O udział w etapie powiatowym rywalizowali uczniowie SP im. Karola Urbańskiego ze Złotnik Kuj. pod kierunkiem Mariusza Kopydłowskiego  oraz  SPSK im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lisewie Kościelnym. pod kierunkiem Mirosława Kowalkowskiego. W kategorii szkoła podstawowa kolejno miejsca zajęli: pierwsze Karol Kmuk SPSK Lisewo Kościelne, miejsce drugie Tadeusz Zieliński SP Złotniki Kujawskie, miejsce trzecie Tymoteusz Gawlik SP Złotniki Kuj. Natomiast w kategorii gimnazja: miejsce pierwsze Paulina Gryczka SPSK w Lisewie Kościelnym, miejsce drugie Mariusz  Noske, SP Złotniki Kuj. i miejsce trzecie Maciej Zieliński SP Złotniki Kujawskie. W dalszych zmaganiach gminę będą reprezentowali uczniowie, którzy zdobyli pierwsze i drugie miejsca. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wydział Oświaty w Złotnikach Kujawskich i Wójta Gminy Złotniki Kujawskie Witolda Cybulskiego.

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Data dodania 2018-03-13, data aktualizacji 2018-03-13 09:33:47

Na własne konto
Uczę się, ćwiczę, wygrywam
Projektor, wolontariat studencki
Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy 2013
Bank Żywności
Lepsza szkoła - projekt edukacyjny
Europejski fundusz społeczny
Szkoła bez przemocy
Szkoła marzeń
Podziel się posiłkiem
Szkoła humanitarna
Matematyka bez granic
Rok Szkolny w Ruchu
Mazowieckie stowarzyszenie pracy dla niepełnosprawnych DE FACTO
 
Realizacja APE COMPUTERS