Gimnazjum
im. Karola Urbańskiego
w Złotnikach Kujawskich
Godło Polski

Logo aktualnosci KOMUNIKAT DYREKTORA

Informuję, że zgodnie ze stanem na dzień 21 marca 2019 r.,  od dnia 8 kwietnia 2019r. - do odwołania, pacownicy szkoły przystępują do strajku.

W związku z powyższym dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich w tych dniach nie jest w stanie zapewnić opieki oraz realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

W sytuacji odstąpienia od strajku, w dniach od 10 do 12 oraz 15-17 kwietnia 2019r., w szkole odbywają się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty. W związku z tym wszystkie pozostałe klasy szkoły podstawowej nie mają zajęć. Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

Rodzice klas młodszych, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom w tych dniach, mają możliwość zgłoszenia pobytu dziecka w świetlicy szkolnej. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 8 kwietnia 2019 r., do godz. 15:00.

Data dodania 2019-03-27

Na własne konto
Uczę się, ćwiczę, wygrywam
Projektor, wolontariat studencki
Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy 2013
Bank Żywności
Lepsza szkoła - projekt edukacyjny
Europejski fundusz społeczny
Szkoła bez przemocy
Szkoła marzeń
Podziel się posiłkiem
Szkoła humanitarna
Matematyka bez granic
Rok Szkolny w Ruchu
Mazowieckie stowarzyszenie pracy dla niepełnosprawnych DE FACTO
 
Realizacja APE COMPUTERS