Gimnazjum
im. Karola Urbańskiego
w Złotnikach Kujawskich
Godło Polski

3xR (2011-2012)

Projekt 3xR był realizowany od września 2011 do listopada 2012 roku w ramach programu Równać Szanse 2011, którego misją jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Równać Szanse 2011 znalazł się on wśród 27 zwycięzców i uzyskał dotację 37700 zł z funduszu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Uczestnikami projektu było 25 osób - uczniów Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich.

Jego tajemnicza nazwa wiąże się z jego tematyką, gdyż został on rozpisany na 3 moduły, a osią spinającą je wszystkie był RUCH.

Moduł I: RUCH jako aktywność fizyczna (pierwsze R)

Moduł II: RUCH jako forma ekspresji (drugie R) Moduł III: RUCH w naukach ścisłych (trzecie R)

W ramach każdego modułu odbywało siuę wiele ciekawych działań.

Moduł I - liga siatkówki, wyjazd na mecz, do parku linowego i 5 wycieczek rowerowych lub rajdów pieszych (Lubostroń, trasa leśna wokół gminy Złotniki Kujawskie, szlak Powstańców Wlkp., trasa kujawsko-pałucka, ścieżka ekologiczna w Łącku). Moduł II to taniec i warsztaty ruchu scenicznego, wyjazd do opery i  na koncert rockowy. Moduł III to warsztaty naukowe (ruch w fizyce, chemii), technologia Kinect, symulacje komputerowe oraz wyjazd do kręgielni. Odbywały się też spotkania z ekspertami: sportowcem, aktorem, parą taneczną i fizykiem.

Autorkami projektu były panie: Alina Puc, Agnieszka Kostecka i Magdalena Pikora, a powstał on z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie "Równe Szanse". Koordynatorem przedsięwzięcia była Pani Alina Puc.Społeczność szkolna, Dyrekcja Gimnazjum, Rada Rodziców oraz władze gminy zostały zapoznane z założeniami 3xR podczas VI Kongresu Miłośników Nauk Ścisłych, który odbył się w czerwcu w Gimnazjum im. Karola Urbańskiego.

Relacja:  http://www.zlotnikikujawskie.pl/content.php?sid=eaa903e47e2aed977a27674f1668a34c&tr=cl&cms_id=337&p=

Blog projektu:zlotniki3xr.blogspot.com

Na własne konto
Uczę się, ćwiczę, wygrywam
Projektor, wolontariat studencki
Wielka Orkiestra Świąteczej Pomocy 2013
Bank Żywności
Lepsza szkoła - projekt edukacyjny
Europejski fundusz społeczny
Szkoła bez przemocy
Szkoła marzeń
Podziel się posiłkiem
Szkoła humanitarna
Matematyka bez granic
Rok Szkolny w Ruchu
Mazowieckie stowarzyszenie pracy dla niepełnosprawnych DE FACTO
 
Realizacja APE COMPUTERS